Dziś mamy: sobotę, 19-01-2019, a do końca roku pozostało: 347 dni, imieniny: Henryka, Mariusza
rejestracja domen
pełna lista domen
domeny globalne
domena krajowa
polskie funkcjonalne
polskie regionalne
whois
transfer domen
cennik domen
standard mini
standard
poczta e-mail
strony www
ochrona informacji
cennik usług
o firmie
kontakt
portfolio
regulamin
Usługi w zakresie ochrony i udostępniania informacji
Oferujemy Państwu pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów:
 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926),
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1024),
 3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198),
 4. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.) - w kontekście dotyczącym "Tajemnicy przedsiębiorstwa"
Czy jesteście Państwo pewni, że spełniacie ustawowo określone warunki i obowiązki uprawniające Was do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w swojej działalności gospodarczej lub statutowej?
Czy zatrudniany przez Państwa personel zna przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i został w tym zakresie profesjonalnie przeszkolony?
Czy opracowaliście Państwo niezbędne instrukcje, formularze i ewidencje wymagane przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia wykonawczego MSWiA?
Czy zgłosiliście Państwo zbiory danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, a może zapominacie o aktualizacji już dokonanych zgłoszeń?
Czy w Państwa firmie/podmiocie wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji?
Czy w swojej działalności gospodarczej wysyłacie Państwo oferty handlowe i reklamowe pocztą elektroniczną przestrzegając wymagań ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?
Czy obowiązuje Państwa utworzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, a jednocześnie zaistniał problem z jej wykonaniem, utrzymaniem, jak też zredagowaniem i zakwalifikowaniem do takiego serwisu konkretnych, ustawowo określonych treści?
Czy zatrudniany przez Państwa personel posiada niezbędną orientację w zakresie trybu, form i sposobów udostępniania informacji publicznych, jak też możliwości odmowy ich udostępnienia?
Jeśli którekolwiek z tych pytań skłoniło Państwa do zwątpienia w prawidłowość przyjętych w swojej działalności rozwiązań, to niezłym rozwiązaniem będzie rozważenie możliwości skorzystania z naszej oferty.
Proponujemy Państwu, między innymi, do wyboru według własnych uwarunkowań i potrzeb, następujące usługi w zakresie ochrony i udostępniania informacji:
 • przeprowadzenie zajęć szkoleniowo-informacyjnych, dostosowanych tematycznie do potrzeb zainteresowanego podmiotu lub przedsiębiorcy,
 • merytoryczną pomoc w rozwiązywaniu problemów z wdrażaniem i stosowaniem przepisów tych ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • audyt stanu bezpieczeństwa posiadanych przez Państwa informacji, w tym danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji: dokumentów polityki bezpieczeństwa, instrukcji, wzorów formularzy, oświadczeń, deklaracji itp.
 • pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • pomoc w rejestracji zbiorów danych osobowych, jak też aktualizacji uprzednio dokonanych zgłoszeń,
 • konsultacje w dziedzinie wdrożenia zasad ochrony informacji, które stanowić winny TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA,
 • tworzenie i utrzymanie na własnym serwerze podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej.
>> zamawiam <<
| rejestracja domen | pełna lista domen | domeny globalne | domena krajowa | polskie funkcjonalne | polskie regionalne |
| whois | transfer domen | cennik domen | standard mini | standard | poczta e-mail | strony www | ochrona informacji | cennik usług | o firmie | kontakt | portfolio | regulamin |
Copyright © 1999-2017 Kadan - All Rights Reserved